Държавно-политическо и обществено-икономическо развитие на България в годините след Ньойския мирен договор (1919 – 1923г.)

След поредната национална катастрофа, която България претърпява в Първата Световна Война (ПСВ), от нея са откъснати територии, признати за изконно български дори и от Берлинския договор. Южна Добруджа е върната на Румъния; т.нар. Западни покрайнини с Царибридско, Босилеградско и Струмишко са дадени на новосъздадената Югославска държава; Беломорска Тракия е превърната в съвместно управление на Антантата.… Continue reading Държавно-политическо и обществено-икономическо развитие на България в годините след Ньойския мирен договор (1919 – 1923г.)