Тримата братя и златната ябълка (Българска народна приказка)

Вълшебната Българската народна приказка „Тримата братя и златната ябълка“ е записана и развита от редица писатели, между които са Елин Пелин, Ран Босилек и Ангел Каралийчев. В нея водещият елемент е авантюристичния, а текстът се развива около приключенията на трима братя и препятствията, през които те преминават. Смята се, че вълшебните приказки отразяват ритуала на… Continue reading Тримата братя и златната ябълка (Българска народна приказка)

4963 Априлското въстание

На 12 август 1875 г., по инициатива на Христо Ботев и Стефан Стамболов, в Букурещ е свикано поредното комитетско събрание, което изработва конкретен план за въстание още през месец септември 1975г. Но времето за подготовката на замисленото всенародно въстание се оказва крайно недостатъчно, а повечето от предвидените в предварителния план на Българския Революционен Комитет (БРК)… Continue reading 4963 Априлското въстание

Държавно-политическо и обществено-икономическо развитие на България в годините след Ньойския мирен договор (1919 – 1923г.)

След поредната национална катастрофа, която България претърпява в Първата Световна Война (ПСВ), от нея са откъснати територии, признати за изконно български дори и от Берлинския договор. Южна Добруджа е върната на Румъния; т.нар. Западни покрайнини с Царибридско, Босилеградско и Струмишко са дадени на новосъздадената Югославска държава; Беломорска Тракия е превърната в съвместно управление на Антантата.… Continue reading Държавно-политическо и обществено-икономическо развитие на България в годините след Ньойския мирен договор (1919 – 1923г.)

738 Политическо могъщество и културен разцвет на България през управлението на цар Симеон Велики (893-927г)

През втората половина на ІХ век, стъпила здраво на изградената държавнополитическа доктрина и извоюваните външнополитически позиции, вследствие на териториалната експанзия на българските владетели и централизирането на властта през първата пололовина на века, в българската държава са извършени промени с важни исторически последици за бъдещето й развитие. Християнизацията на България и разпространението на славянската писменост стават… Continue reading 738 Политическо могъщество и културен разцвет на България през управлението на цар Симеон Велики (893-927г)

220 ПОЛИТИЧЕСКИ ВЪЗХОД НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА ИВАН АСЕН II

Калояновото царуване представлявало естествен завършек на освободителната борба на българския народ и на неговите стремежи за обединение. Благодарение на таланта му на държавник, пълководец и дипломат той успял да превърне България в главна военнополитическа сила на Балканския полуостров. По време на царуването на първите трима Асеневци за кратко време голяма част от етнически българските земи… Continue reading 220 ПОЛИТИЧЕСКИ ВЪЗХОД НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА ИВАН АСЕН II

166 Геноцидът над българите в Османската империя 1396-1913г.

Геноцидът по смисъла на международното право означава унищожение на исторически формирани човешки общности – родове, племена, етноси, народи, нации. Понятието е съставено в ново време от гръцката дума генос /род/ и латинската цедо /убивам/. Унищожението не означава непременно физическо убийство, а всички действия, които водят към изчезването на общността от определена територия, включително икономическо и… Continue reading 166 Геноцидът над българите в Османската империя 1396-1913г.